купить диплом в Воронеже о высшем образовании.

ДАС

Дисципліни підготовки бакалавра

Гуманітарні і соціально-економічні дисципліни

1. Українська та зарубіжна культура
2. Культура ділового спілкування
3. Історія мистецтв, архітектури
4. Філософія та естетика
5. Основи економічних теорій та економіка будівництва
6. Політологія
7. Cоціологія
8. Основи психології та педагогіки
9. Іноземна мова
10. Основи права
11. Законодавство та арх.-проектна справа

Фундаментальні дисципліни

1. Вища математика
2. Інформатика та основи комп'ютерного моделювання
3. Нарисна геометрія та теорія формоутворення
4. Малюнок
5. Живопис
6. Скульптура
7. Основи геодезії
8. Безпека життедіяльності за фахом
9. Будівельна фізика
10. Основи теорії споруд
11. Основи екології

Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програм

Архітектурно-проектні:

1. Архітектурне проектування та основи композиції
2. Основи та методи архітектурного проектування
3. Типологія будівель і споруд
4. Дизайн архітектурного середовища

Інженерно-будівельні:

1. Матеріалознавство, ефективні сучасні матеріали та енергозбереження
2. Конструкції будівель та їх інженерне обладнання
3. Технологія будівництва та організація будівельних робіт

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

1. Колористика
2. Генплан та організація рельєфу
3. Основи автоматизованного проектування та комп'ютерна графіка

Цикл дисциплін вільного вибору студентом

1. Декоративне оздоблення інтер'єру

Дисципліни підготовки спеціалістів

Професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни за переліком програм

1. Основи типологічного аналізу
2. Архітектурне проектування

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

1. Кваліметрія архітектурного дизайну
2. Ергономіка організації простору

Цикл дисциплін вільного вибору студентом

1. Сучасні проблеми архітектури
2. Художні вироби та живопис в інтер'єрі
3. Основи менеджменту та маркетингу
4. Цивільна оборона

Практикум:

1. Прооектний
2. Ділова іноземна мова